Spolek Tradice

Posláním spolku je plnohodnotná podpora rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem a jeho okolí a podpora rozvoje občanské společnosti v obci, realizované prostřednictvím spolkových aktivit.
Spolek by chtěl navázat na historii spojenou s objektem Huťařství, kde v různých obměnách fungovala restaurace, kino, divadelní a společenský sál. Objekt Huťařství byl v minulosti středobodem setkávání místních obyvatel i občanů z okolních vesnic. Tuto poněkud zašlou tradici chce spolek obnovit a prostřednictvím svých aktivit podporovat kulturu v obci.
Důležitou součástí spolkových aktivit je rovněž spolupráce s dalšími spolky, sdruženími a regionálními živnostníky a vytvářet tak prostor nejen pro kulturu, ale i pro ekonomický rozvoj obce.